Biegi, Nartorolki

Piotr Bril

MUKS PODKARPACIE JEDLICZE ZAPRASZA NA;

FESTIWAL SPORTOWY INSPIRACJĄ W DĄŻENIU DO CELU - SPORTOWA RYWALIZACJA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH I BIEGACH NA NARTOROLKACH, 15-16.10.2022, Jedlicze/Długie.

 

 PLAKAT               PLAKAT1

 

 

 

Impreza sportowa będzie polegała na przeprowadzeniu przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Podkarpacie Jedlicze dwudniowych zawodów w biegach przełajowych oraz w biegach na nartorolkach/rolkach dla wszystkich chętnych a szczególnie dla młodzieży. Termin realizacji projektu to 15-16.10.2022(sobota-niedziela). Sobota do rywalizacja w biegach przełajowych miejscowość Jedlicze/Długie. Natomiast niedziela to rywalizacja w biegach na rolkach/nartorolkach, miejscowość Jedlicze/Długie.

REGULAMIN FESTIWALU SPORTOWEGO;- 15.10.2022(sobota) - Bieg górski i Nordic walking:

REGULAMIN

„BIEG GÓRSKI i MARSZ NW im. TYTUSA TRZECIESKIEGO”

Jedlicze 15 październik 2022 r. /sobota/ - start - 11.00

 1. Honorowy Patronat

Jolanta Urbanik – Burmistrz Gminy Jedlicze

Joanna Bril – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Piotr Bril – Radny Powiatu Krośnieńkiego

 

 1. Organizator
  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Podkarpacie” Jedlicze,
 1. Partnerzy

Gmina Jedlicze

Powiat Krośnieński

Koło Gospodyń w Długiem

Team Jedlicze

 1. Sponsor Główny Imprezy

FUNDACJA PGNiG im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

ORLEN POŁUDNIE

 1. Cel imprezy
  Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
  Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
  Promocja Gminy Jedlicze jako regionu przyjaznego dla osób aktywnych sportowo.

 

 1. Termin i miejsce zawodów

Impreza odbędzie w dniu 15 października 2022 r. (sobota) w Długiem(gmina Jedlicze).

Biuro zawodów: Dom Ludowy w Długiem/Jedlicze.

 1. Trasa

Dystans 7 km – teren leśny – bieg główny.

Dystans 7 km – teren leśny – nordic walking.

Start i meta na parkingu przy Domu Ludowym w Długiem.

 

 1. Program szczegółowy imprezy

900 – otwarcie biura zawodów i wydawania pakietów startowych.

1030–zakończenie wydawania pakietów startowych.

1100start Nordic Walking

1115 – start Bieg Główny
1230 – uroczyste zakończenie imprezy połączone z dekoracją
1300 - zamknięcie biura zawodów.

 1. Klasyfikacje

Kobiety i mężczyźni: OPEN

M1, K1 13-19 lat

M2, K2 20-39 lat

M3, K3 40-59 lat

M4, K4 60 lat i więcej

M5 – 100 kilogramów i więcej

K6 – 75 kilogramów i więcej

Najlepszy Jedliczanin – Kobiety, Mężczyźni

Nordic Walking

Kobiety i mężczyźni: OPEN

M1, K1 – do 30 lat

M2, K2 – 31 – 45 lat

M3, K3 – 46 – 59 lat

M4, K4 – 60 i powyżej

 1. Nagrody Bieg Główny oraz Nordic Walking

Osoby które zgłoszą się elektronicznie do dnia 5 października 2022 r. otrzymają pamiątkową koszulkę. Pierwszych 100 osób, które ukończą zawody na mecie otrzyma pamiątkowy medal.
W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary i nagrody rzeczowe.
W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary - (nie wlicza się
zawodników, którzy zajęli miejsca I-III w kategorii generalnej). W kategorii „Najlepszy Jedliczanin” i „Najlepsza Jedliczanka” puchar. W kategorii Nordic Walking kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary.

Uwaga! W kategorii „Najlepszy Jedliczanin/Jedliczanka klasyfikowani będą wyłącznie zawodnicy/ zawodniczki zameldowani w gminie Jedlicze, nie deklarujący przynależności do klubu sportowego spoza gminy Jedlicze.

Zapisy do Biegu głównego na stronie https://pifsport.com.pl/  do dnia 10 października 2022 r. Wpłaty na konto BS Rymanów/oddział Jedlicze nr 90 8636 1028 2002 1400 6797 0003 (z dopiskiem imię i nazwisko oraz adres zamieszkania). W dniu 10 października 2022 r. nastąpi weryfikacja wpłat, zawodnicy bez wniesionej opłaty będą usunięci z listy zgłoszeniowej, bądź w razie niezapełnienia listy startowej - bezpośrednio w dniu imprezy w biurze zawodów od godziny 9.00. Ilość startujących ograniczona do 100 uczestników.

Do startu głównego dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 15 października 2022 r. ukończą 13 rok życia. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu 15 października 2022 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i numerem PESEL.

Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia oświadczenie u organizatora.

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 • Piotr Bril 509 388 936
 1. Sprawy finansowe

Opłata startowa wynosi:

20 zł – przy rejestracji elektronicznej

40 zł – w dniu zawodów
Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

 1. Postanowienia końcowe
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską i posiłek.
 • Istnieje możliwość skorzystania z szatni.
 • Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy wraz z chipem służącym do pomiaru czasu.
 • Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
 • Wręczenie nagród zgodnie z przyjętym programem szczegółowym imprezy (brak możliwości

wcześniejszego wręczenia nagród).

 • Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców, przyznania i rozliczenia nagród.

 

REGULAMIN FESTIWALU SPORTOWEGO;- 16.10.2022(niedziela) - Biegi na Nartorolkach/Rolkach:

„OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W BIEGACH NA NARTOROLKACH”    Jedlicze/Długie - 16.10.2022 r.

 

 1. Organizator

           Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Podkarpacie” Jedlicze,

 1. Partnerzy

           Gmina Jedlicze,

           Powiat Krośnieński

           Koło Gospodyń w Długiem,

 1. Sponsor Główny Imprezy.

FUNDACJA PGNiG im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

 

 1. Cel imprezy
  Popularyzacja biegania na nartorolkach.
  Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
  Promocja Gminy Jedlicze jako regionu przyjaznego dla osób aktywnych sportowo.
 1. Termin i miejsce zawodów

           Impreza odbędzie w dniu 16 października 2022 r. (niedziela) w Długiem(gmina

           Jedlicze).

           Biuro zawodów: Dom Ludowy w Długiem koło Jedlicza.

 1. Trasa

Dystans od 200 metrów do 3 kilometrów, przy częściowo otwartym ruchu drogowym. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni. Start interwałowy co 15 sekund w poszczególnych kategoriach. Start i meta przy Domu Ludowym w Długiem.

 1. Program szczegółowy imprezy

900 – otwarcie biura zawodów i wydawania pakietów startowych.

1030–zakończenie wydawania pakietów startowych.

1100– start poszczególnych kategorii(osobno dziewczęta i chłopcy) – STYL DOWOLNY

 

 1. Program szczegółowy imprezy

900 – otwarcie biura zawodów i wydawania pakietów startowych.

1030–zakończenie wydawania pakietów startowych.

1100– start poszczególnych kategorii(osobno dziewczęta i chłopcy) – STYL DOWOLNY

 • rocznik(2016 i młodsi) – dystans 200 metrów
 • rocznik(2014-2015) – dystans 500 metrów
 • rocznik(2013) – dystans 2 kilometry
 • rocznik(2012) – dystans 2 kilometry
 • rocznik(2011) – dystans 3 kilometry
 • rocznik(2010) – dystans 3 kilometry
 • rocznik(2009) – dystans 3 kilometry
 • rocznik(2008) – dystans 3 kilometry
 • rocznik(2007-2006) – dystans 3 kilometry
 • rocznik(2005-2004) – dystans 3 kilometry
 • open – dystans 3 kilometry

 

W poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 puchary, medale, dyplomy, 4-6 dyplomy, koszulki.

 

Zapisy do udziału w zawodach narto rolkowych drogą internetową należy dokonać na adres: http://www.pifsport.com.pl/ do dnia 14 października 2022 r. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa podczas poruszania się na drodze. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania. W razie jakichkolwiek problemów z zapisami prosimy o kontakt:

 • Feliks Piwowar – PifSport – tel.608 206 220
 • Piotr Bril – tel. 509 388 936
 1. Postanowienia końcowe.
 • Obowiązuje styl dowolny i start interwałowy co 15 sekund.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską.
 • Każdy startujący musi posiadać kask.
 • Nartorolki w własnym zakresie – kółka o średnicy do 100 mm.
 • Organizator dopuszcza start młodszych grup w swoich rolkach itp.
 • Organizator zapewnia posiłek.
 • Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
 • Wręczenie nagród zgodnie z przyjętym programem szczegółowym imprezy
 • Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców.

 

Z SPORTOWYM POZDROWIENIEM - PIOTR BRIL, prezes MUKS Podkarpacie Jedlicze

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze

Adres biura:
ul. Tokarskich 5
38-460 Jedlicze

muksjedlicze@wp.pl
tel. 509 388 936
fax: 13 43 81 120

5.png2.png5.png8.png9.png5.png
1
Online

Autor i administrator strony: Krzysztof Śmigiel (27.03.2016)
Student III roku KPU w Krośnie

 

 

Copyright © 2022 MUKS JEDLICZE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2015 Biegi, Nartorolki - MUKS JEDLICZE.
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting