Biegi uliczne

Piotr Bril

 XI OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY  "JEDLICKA SIÓDEMKA" - 12.06.2021.

PLAKAT 2021

 

REGULAMIN

XI OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY

„JEDLICKA SIÓDEMKA”

Jedlicze 12 czerwca 2021 r. /sobota/

 1. Organizatorzy

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Podkarpacie” Jedlicze

Gmina Jedlicze

 1. Cel imprezy
  Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
  Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
  Promocja Gminy Jedlicze jako regionu przyjaznego dla osób aktywnych sportowo.
 1. Termin i miejsce zawodów

Impreza odbędzie w dniu 12.06.2021 r. (sobota) w Jedliczu – teren przyległy oraz Hala GOSiR
w Jedliczu, ul. Kościuszki 1.

Biuro zawodów: Hala GOSiR w Jedliczu ul. Kościuszki 1.

 1. Trasa biegu głównego „Jedlicka Siódemka”

Dystans 7 km, nawierzchnia asfaltowa, przy częściowo otwartym ruchu ulicznym - zawodnicy
zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni.

Start i meta na parkingu przy Hali GOSiR.

Trasa biegu obejmuje ulice: Kościuszki, Tysiąclecia, Polna, Cicha, Stawiarskich, Tokarskich,

Rejtana,Trzecieskiego, Łukasiewicza skręt w prawo na kładkę do ul. Głowackiego,
ul. Głowackiego, Obrońców Wolności, Sienkiewicza, Dubisa, Kościuszki.

 1. Program szczegółowy imprezy

1300 – zapisy do biegów dla dzieci i młodzieży

1330 – starty do biegów dla dzieci i młodzieży

Kategorie i dystanse dla dzieci i młodzieży:

- przedszkolaki - bieg na 100m.

- klasy I-II – bieg na 200m.

- klasy III-IV – bieg 200m.

- klasy V-VI - bieg 400m.

- klasy VII-VIII – bieg 600 m.

1430–wręczenie pucharów i medali w kategoriach dziecięcych

1500 – otwarcie biura zawodów i zapisy do biegu głównego

1620 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń !!!

1700– start marszu „NORDIC WALKING” – 20 osób

1705– start Biegu „JEDLICKA SIÓDEMKA” – 100 osób

1830 – uroczyste zakończenie imprezy połączone z dekoracją

1920 - zamknięcie biura zawodów

 1. Klasyfikacje

Kobiety i mężczyźni: OPEN

M1, K1 13-19 lat

M2, K2 20-29 lat

M3, K3 30-39 lat

M4, K4 40-49 lat

M5, K5 50-59 lat

M6, K6 60 lat i więcej

M7 – 100 kilogramów i więcej

K7 – 75 kilogramów i więcej

Najlepszy Jedliczanin – Kobiety, Mężczyźni

NordicWalking

M1, K1 – do 45 lat

M2, K2 – 46 – 59 lat

M3, K3 – powyżej 60 lat

 1. Nagrody Biegi Dzieci i Młodzieży

W poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 puchary, medale.

 1. Nagrody Bieg Główny oraz NordicWalking

Liczba osób ograniczona: 100 osób – bieg główny, 20 osób – nordicwalking.

Osoby które zgłoszą się elektronicznie do dnia 30 maja 2021 r. otrzymają pamiątkową koszulkę.

Osoby, które ukończą bieg na mecie otrzymają pamiątkowy medal.

Osoby, które ukończą Nordic Walking na mecie otrzymają pamiątkowy medal.
W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary i nagrody rzeczowe.
W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary - (nie wlicza
się zawodników, którzy zajęli miejsca I-III w kategorii generalnej).

W kategorii „Najlepszy Jedliczanin” i „Najlepsza Jedliczanka” puchar.

W kategorii NordicWalking kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary.

Uwaga! W kategorii „Najlepszy Jedliczanin/Jedliczanka klasyfikowani będą wyłącznie zawodnicy/ zawodniczki zameldowani w gminie Jedlicze, nie deklarujący przynależności do klubu sportowego spoza gminy Jedlicze.

 1. Uczestnictwo w biegu głównym ”Jedlicka Siódemka”

Zapisy do Biegu głównego na stronie  www.pifsport.com.pl do dnia 10 czerwca 2021 r.
Wpłaty na konto BS Rymanów/oddział Jedlicze nr 16 8636 1028 2002 1400 3259 0003 (z dopiskiem imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - 10 czerwca 2021 r. nastąpi weryfikacja wpłat, zawodnicy bez wniesionej opłaty będą usunięci z listy zgłoszeniowej), bądź w razie niezapełnienia listy startowej - bezpośrednio w dniu imprezy w biurze zawodów od godziny 15.00 do 16.20.
Ilość startujących ograniczona –100 uczestników biegu i 20 nordic walking!

Do startu głównego dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 12 czerwca 2021 r. ukończą 13 rok życia. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu 12 czerwca 2021 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów,
z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica
lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia oświadczenie
u organizatora.

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany
jest do jego przestrzegania. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 • GOSiR Jedlicze 134381430
 • Piotr Bril 509 388 936
 1. Sprawy finansowe

Opłata startowa do biegu głównego „Jedlicka Siódemka” wynosi:

20 zł – przy rejestracji elektronicznej

30 zł – w dniu zawodów
Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

 1. Postanowienia końcowe

Każdego uczestnika będzie obowiązywać Instrukcja postępowania sanitarnego, w której będą   zawarte procedury związane z COVID-19 aktualne na dzień 10.06.2021 r. Instrukcja zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora najpóźniej na 5 dni przed Imprezą.

 • Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal,
 • Każdy uczestnik, który zgłosi się do 30.05.2021 roku otrzyma pamiątkową koszulkę,
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską,
 • Ze względu na panującą pandemię będą wydawane pakiety żywieniowe
 • W czasie biegu nie będzie punktów z wodą,
 • Numery startowe będą wydawane w 5 punktach, (1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-120) – bieg główny, (101-120) – nornic walking
 • Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie,
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
 • Wręczenie nagród zgodnie z przyjętym programem szczegółowym imprezy (brak możliwości

wcześniejszego wręczenia nagród).

 • Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców, przyznania i rozliczenia nagród.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze

Adres biura:
ul. Tokarskich 5
38-460 Jedlicze

muksjedlicze@wp.pl
tel. 509 388 936
fax: 13 43 81 120

4.png3.png7.png3.png8.png2.png
1
Online

Autor i administrator strony: Krzysztof Śmigiel (27.03.2016)

Copyright © 2022 MUKS JEDLICZE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2015 Biegi uliczne - MUKS JEDLICZE.
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting