VII Ogólnopolski Bieg Uliczny "Jedlicka Siódemka" - 25.05.2016

PB

REGULAMIN VII BIEGU ULICZNEGO „JEDLICKA SIÓDEMKA” oraz 1 Jedlickiego Biegu na rolkach o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze.

PROJEKT REALIZOWANY Z DOTACJI GMINY JEDLICZE.

Jedlicze 11 czerwca 2016 r. /sobota/ - start godzina 17.00

 

                      plakat 2016

Organizatorzy
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Podkarpacie” Jedlicze.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

Cel i założenia biegu
Popularyzacja biegania w środowisku lokalnym.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Promocja Gminy Jedlicze.

Trasa i miejsce zawodów

Impreza odbędzie w dniu 11.06.2016 r. w Jedliczu.
Biuro zawodów w Hali GOSiR w Jedliczu ul. Kościuszki 1.
Dystans 7 km, nawierzchnia asfaltowa, przy częściowo otwartym ruchu ulicznym - zawodnicy zobowiązanisą do poruszania się prawą stroną jezdni.
Start i meta na parkingu przy Hali GOSiR.

Program szczegółowy


1500 - otwarcie biura zawodów i zapisy do Biegu
1620 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń !!!

1700– start Biegu „JEDLICKA SIÓDEMKA”
1815 – uroczyste zakończenie Imprezy połączone z dekoracją
1900 - zamknięcie biura zawodów

Klasyfikacje

Kobiety i mężczyźni:

OPEN

M1, K1 13-19 lat

M2, K2 20-29 lat

M3, K3 30-39 lat

M4, K4 40-49 lat

M5, K5 50-59 lat

M6, K6 60 lat

G – Najlepszy Jedliczanin

Nagrody

Pierwszych 200 osób które ukończą bieg na mecie otrzyma pamiątkowy medal.
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III dyplomy i puchary   -   (nie wlicza się zawodników, którzy zajęli miejsca I-III w kategorii generalnej). W kategorii „Najlepszy Jedliczanin” i „Najlepsza Jedliczanka” dyplom i puchar.

Uwaga! W kategorii „Najlepszy Jedliczanin/Jedliczanka klasyfikowani będą wyłącznie zawodnicy/zawodniczki zameldowani w gminie Jedlicze, nie deklarujący przynależności do klubu sportowego spoza gminy Jedlicze.

Uczestnictwo

Zapisy do Biegu głównego na stronie http://www.pifsport.pl/ do dnia 05 czerwca 2016 r. (6 czerwca 2016 nastąpi weryfikacja wpłat, zawodnicy bez wniesionej opłaty będą usunięci z listy zgłoszeniowej), bądź w razie niezapełnienia listy startowej - bezpośrednio w dniu imprezy w biurze zawodów od godziny 15.00 do 16.20 . Ilość startujących ograniczona – 200 uczestników.                                                      
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 11 czerwca 2016 r. ukończą 13 rok życia.

Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu 11 czerwca 2016 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia oświadczenie u organizatora.
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panem Piotrem Brilem tel. 509 388 936                                                                                                                                                                                        

 Sprawy finansowe

Opłata startowa – 10 zł. a w dniu zawodów 20 zł.
Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.


  Postanowienia końcowe

Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską i posiłek .
Istnieje możliwość skorzystania z szatni i prysznicy.
Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Każdy startujący w Biegu musi posiadać numer startowy wraz z chipem służącym do pomiaru czasu.
Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.


REGULAMIN

1 Jedlickiego Biegu na rolkach o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze.

REGULAMIN.

Jedlicze 11 czerwiec 2016. - start godzina 17.00

1. Organizatorzy.
Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji w Jedliczu
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Podkarpacie” Jedlicze

2. Cel i założenia biegu.
Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Promocja Gminy Jedlicze.

2. Trasa i miejsce zawodów
Impreza odbędzie się dnia 11.06.2016 w Jedliczu.
Biuro zawodów w hali GOSiR Jedlicze
Dystans 2 km, nawierzchnia asfaltowa. Start wspólny.
Start z ulicy Obrońców Wolności.

3. Program szczegółowy
15.00 – 16.20 - zapisy w biurze zawodów ,
16.30 – przejście na start
17.00 - starty do poszczególnych biegów,
18.15 - wręczenie nagród,
19.00 - zamknięcie biura zawodów.

4. Klasyfikacje kobiet i mężczyzn osobno.
1. Szkoła średnia – 1999-1997 – 2 km.
2. Gimnazjum – 2000-2002 – 2 km.
3. Szkoła Podstawowa – 2003-2005 – 2 km.
4. Szkoła Podstawowa – 2006 i młodsi – 1 km.


5. Nagrody.
W poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 puchary, medale, dyplomy i 4-6 dyplomy.

6. Uczestnictwo.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegów i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia oświadczenie u organizatora.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

7. Sprawy finansowe.
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

8. Postanowienia końcowe.
Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską i posiłek .
Istnieje możliwość skorzystania z szatni i prysznicy.
Każdy startujący musi posiadać kask.
Podczas zawodów startujemy na rolkach, nartorolkach które posiadają kółka o średnicy 80 mm, 100 mm.
Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Ze Sportowym Pozdrowieniem Piotr Bril - Prezes M.U.K.S"Podkarpacie" Jedlicze.

 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze

Adres biura:
ul. Tokarskich 5
38-460 Jedlicze

muksjedlicze@wp.pl
tel. 509 388 936
fax: 13 43 81 120

1.png0.png4.png9.png8.png3.png7.png
2
Online

Copyright © 2024

 

MUKS JEDLICZE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2015 VII Ogólnopolski Bieg Uliczny "Jedlicka Siódemka" - 25.05.2016 - MUKS JEDLICZE.
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting