Zarząd

Prezes - Piotr Bril

Prezes honorowy - Franciszek Mojak

Wiceprezes - Andrzej Such
Sekretarz - Robert Gleń
Skarbnik - Beata Wosiewicz
Członkowie - Marcin Olszyk, Andrzej Cynarski, Marek Zaremba
Menadżer sekcji narciarstwa biegowego - Marcin Olszyk