Słowo Prezesa Honorowego


Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" powstał w 1954 roku. Do 1996 roku nosił Nazwę MKS "Podkarpacie ". Ten szkolny klub bazował na sekcji narciarskiej, później powołana została sekcja strzelecka i sekcja biathlonowa. Na skutek kryzysu ekonomicznego i zmian ustrojowych co raz trudniej było utrzymać wszystkie sekcje w szkolnym klubie sportowym.. środki finansowe jakimi dysponował szkolny klub nie wystarczały na sprzęt i wyjazdy na zawody sportowe. Biathloniści ograniczyli swą działalność do biathlonu letniego, a narciarze z braku, co raz nowocześniejszego, sprzętu zaprzestali startować. Dzielnie trzymała się sekcja strzelecka, dzięki nowemu trenerowi Bogusławowi Dziurze, który rozbudował i unowocześnił strzelnicę, czym zachęcił młodzież do systematycznego treningu. Wkrótce sekcja strzelecka MKS "Podkarpacie" stała znaną nie tylko w południowej Polsce.
Z początkiem lat dziewięćdziesiątych pracę nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Jedliczu rozpoczął mgr Kazimierz Zima który w 1996r. reaktywował klub pod nazwą: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze (MUKS). Prezesem Klubu został były zawodnik MKS "Podkarpacie" Piotr Bril. Za jego sprawą w 1996 roku została reaktywowana sekcja narciarstwa biegowego, on też rozpoczął pracę z kilkoma zawodnikami, którzy zaczęli treningi na sprzęcie pozostawionym przez biathlonistów. Dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy i solidnej pracy trenerskiej Piotra Brila, narciarstwo biegowe w Jedliczu odrodziło się.
Osobiście zaangażował się w rozwój jedlickiego narciarstwa, - były biathlonista "Podkarpacia" - Burmistrza Gminy Zbigniewa Sanockiego, świadczy fakt zakupienia dla klubu skutera śnieżnego. Skuter ułatwia trening trenerowi i zawodnikom, umożliwia też, przeprowadzenie co roku w Jedliczu, zawodów narciarskich o Puchar Burmistrza Gminy. W zawodach tych startują zawodnicy w kilkunastu kategoriach wiekowych, startują dzieci i ich rodzice. Na zawody do Jedlicza przyjeżdżają zawodnicy z Podkarpacia i Beskidu Sądeckiego.
I to jest piękne.
MUKS "Podkarpacie" szczyci się tym, że ma swojego zawodnika w Kadrze Narodowej Juniorów - Grzegorza Brila - wicemistrza Polski w biegach narciarskich. O sukcesach jedlickich narciarzy - biegaczy świadczą wyniki zamieszczane, przez cały sezon, w lokalnej prasie, jak też i w internecie. Czytajcie naszą stronę!
Franciszek Mojak